QUÈ ÉS LA
FUNDACIÓ
MALLORCA
TURISME?

La Fundació Mallorca Turisme és una entitat 100% pública, sense ànim de lucre, integrada en el Consell de Mallorca.

La seva finalitat és promoure la promoció turística de l’illa en els mercats nacionals i internacionals, així com la creació de productes turístics, la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol activitat que tingui com a objectiu promoure el turisme a l’illa.

L’òrgan de govern i representació de la FMT és el Patronat. Així mateix, es compta amb un Consell Assessor de Turisme la funció del qual és assessora i consultiva.

Entre les principals accions que la fundació duu a terme per a materialitzar la seva comesa destaquen l’organització i participació en trobades promocionals turístiques, nacionals i internacionals; la projecció exterior de la imatge de Mallorca com a plató audiovisual i destinació de turisme cinematogràfic, a través de la Mallorca Film Commission; així com la col·laboració amb els diferents agents turístics, públics i privats, per a la coordinació d’actuacions de promoció i consolidació dels diferents productes turístics.

Tauler d’anuncis

4 08, 2020

Serveis digitals, disseny i realització del material per a la promoció turística de Mallorca, així com les activitats de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 336/2020
Procediment: Serveis digitals, disseny i realització de l’material per a la promoció turística de Mallorca, així com les activitats de la Fundació Mallorca Turisme
Categoría: Anuncis
Descripció: Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis digitals, disseny i / o realització material turístic de Mallorca.
Data de publicació: 04/08/2020

29 07, 2020

Servei d’agència de viatges i serveis complementaris per a la promoció turística de Mallorca i les accions de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 134/2020
Procediment: Servei d’agència de viatges i serveis complementaris per a la promoció turística de Mallorca i les accions de la Fundació Mallorca Turisme.
Categoría: Anuncis
Descripció: Plecs de prescripcions tècniques per a la contractació de l’servei de publicitat en mitjans de comunicació d’àmbit nacional i internacional.
Data de publicació: 29/07/2020

06 07, 2020

Servei d’agència publicitària per a la planificació de mitjans, compra d’espais publicitaris i execució en ràdio de la campanya de promoció de Mallorca

Arxiu: 281/2020
Procediment: Servei d’agència publicitària per a la planificació de mitjans, compra d’espais publicitaris i execució en ràdio de la campanya de promoció de Mallorca
Categoría: Anuncis
Descripció: Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de l’servei d’agència publicitària per a la planificació de mitjans, compra d’espais publicitaris i execució en ràdio de la campanya de promoció de Mallorca.
Data de publicació: 06/07/2020

27 06, 2020

Concurs d’idees

Arxiu: 463/2020
Procediment: Concurs d’idees
Categoria: Anuncis
Descripció: Concurs idees per l´assistència a fires de la Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 27/06/2020

23 06, 2020

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s´aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l´illa

Arxiu: 463/2020
Procediment: Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s´aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l´illa
Categoría: Anuncis
Descripció: Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s´aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l´illa
Data de publicació: 23/06/2020

19 06, 2020

Servei de publicitat en mitjans nacionals i internacionals per la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 134/2020
Procediment: Servei de publicitat en mitjans nacionals i internacionals per la Fundació Mallorca Turisme
Categoría: Anuncis
Descripció: Servei de publicitat en mitjans nacionals i internacionals per la Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 19/06/2020

19 06, 2020

Servei de comunicació exterior i relacions públiques en els mercats emissors d’Alemanya, Regne Unit, Espanya i Països Nòrdics per Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 140/2020
Procediment: Servei de comunicació exterior i relacions públiques en els mercats emissors d’Alemanya, Regne Unit, Espanya i Països Nòrdics per Fundació Mallorca Turisme
Categoria: Anuncis
Descripció: Servei de comunicació exterior i relacions públiques en els mercats emissors d’Alemanya, Regne Unit, Espanya i Països Nòrdics per Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 19/06/2020

01 06, 2020

Inici del còmput dels terminis administratius

Arxiu: 463/2020
Procediment: Inici del còmput dels terminis administratius
Categoria: Anuncis
Descripció: Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s´informa del reinici del còmput dels terminis dels procediments administratius de subvencions.
Data de publicació: 01/06/2020

23 05, 2020

Convocatoria subvencions promoció turistica municipis de Mallorca de 2020

Arxiu: 98/2020
Procediment: Convocatoria subvencions promoció turistica municipis de Mallorca de 2020
Categoria: Anuncis
Descripció: Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es convoquen subvencions per a la promoció turística dels municipis de Mallorca per l’any 2020
Data de publicació: 23/05/2020

23 05, 2020

Segona convocatoria de 2020 de patrocinis

Arxiu: 126/2020
Procediment: Segona convocatoria de 2020 de patrocinis
Categoria: Anuncis
Descripció: Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació
Data de publicació: 23/05/2020

14 05, 2020

Servei per a l’elaboració d’un manual de rodatges audiovisuals en espais de protecció ambiental de Mallorca

Arxiu: 101/2020
Procediment: Servei per a l’elaboració d’un manual de rodatges audiovisuals en espais de protecció ambiental de Mallorca
Categoria: Anuncis
Descripció: Servei per a l’elaboració d’un manual de rodatges audiovisuals en espais de protecció ambiental de Mallorca
Data de publicació: 14/05/2020

13 05, 2020

Reactivació dels terminis en els procediments de contratació de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 463/2020
Procediment: Reactivació dels terminis en els procediments de contratació de la Fundació Mallorca Turisme
Categoria: Anuncis
Descripció: Reactivació dels terminis en els procediments de contratació de la Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 13/05/2020

13 05, 2020

Processos de selecció de personal de la Fundació Mallorca Turisme 2020

Arxiu: 108/2020
Procediment: Procesos de selección del personal de la Fundació Mallorca Turisme 2020
Categoria: Anuncis
Descripció: Processos de selecció de personal de la Fundació Mallorca Turisme 2020
Data de publicació: 13/05/2020

11 05, 2020

Servei de seguiment de mitjans per a la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 125/2020
Procediment: Servei de seguiment de mitjans per a la Fundació Mallorca Turisme
Categoria: Anuncis
Descripció: Serveis per a la contractació d’una empresa que realitza els processos de selecció de personal de la Fundació Mallorca Turisme (108/2020 exp ppt i pca)
Data de publicació: 11/05/2020

31 03, 2020

Modificació de la convocatòria de subvencions

Arxiu: 463/2020
Procediment: Modificació de la convocatòria de subvencions
Categoria: Anuncis
Descripció: Modificació de la convocatòria de subvencions
Data de publicació: 31/03/2020
17 03, 2020

Suspensió dels terminis dels procediments administratius

Arxiu: /2020
Procediment: Anuncis
Categoria: Anuncis
Descripció: Suspensió dels terminis dels procediments administratius.
Data de publicació: 17/03/2020
24 02, 2020

Convocatòria per l’elaboració de la documentació, reunions i accions per la presentació de la candidatura de Mallorca al Observatori Mundial del Turisme

Arxiu: 75/2020
Procediment: Convocatòria
Categoria: Anuncis
Descripció: Elaboració de la documentació, reunions i accions per la presentació de la candidatura de Mallorca al Observatori Mundial del Turisme sostenible (UNWTO INSTO)
Data de publicació: 24/02/2020
28 01, 2020

Contracte manteniment web 2020

Arxiu: 01/2020
Procediment: Contractacions
Categoria: Anuncis
Descripció: contractes de manteniment web 2020
Data de publicació: 28/01/2020
30 12, 2019

Xarxes Socials

Arxiu: 348/2019
Procediment: Contrataciones
Categoria: Anuncios
Descripció: Xarxes Socials
Data de publicació: 30/12/2019

18 12, 2019

Selecció de personal de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 350/2019
Procediment: Contractacions
Categoria: Anuncis
Descripció: Selecció de personal de la Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 18/12/2019

13 11, 2019

Servicio de gestoría laboral de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 351/2019
Procediment: Contractacions
Categoria: Anuncis
Descripció: Servicio de gestoría laboral de la Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 13/11/2019
13 11, 2019

Servicio de asesoría fiscal de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 352/2019
Procediment: Contractacions
Categoria: Anuncis
Descripció: Servicio de asesoría fiscal de la Fundació Mallorca Turisme
Data de publicació: 13/11/2019

08 11, 2019

Servicio de transporte i emmagatzement del material promocional de Mallorca

Arxiu: 289/2019
Procediment: Contractacions
Categoria: Anuncis
Descripció: Servicio de transporte i emmagatzement del material promocional de Mallorca
Data de publicació: 08/11/2019

22 10, 2019

L’Elaboració de la marca, l’eslògan i el disseny de les jornades per la presentació del pla estratègic de mallorca 2020-2023

Arxiu: 337/2019
Procediment: Contractacions
Categoria: Anuncis
Descripció: L’Elaboració de la marca, l’eslògan i el disseny de les jornades per la presentació del pla estratègic de mallorca 2020-2023
Data de publicació: 22/10/2019

07 03, 2019

BOIB CASTELL Extracto convocatoria premios Mallorca de Cine 2019

Arxiu: 31/2018
Procediment: Subvencions per Concurrència Competitiva
Categoria: Ayudas y Subvenciones
Descripció: Extracte publicació de la convocatòria al BOIB
Data de publicació: 01/08/2019
07 03, 2019

BOIB CASTELL Extracto convocatoria premios Mallorca de Cine 2019

Arxiu: 31/2018
Procediment: Subvencions per Concurrència Competitiva
Categoria: Ayudas y Subvenciones
Descripció: Extracte publicació de la convocatòria al BOIB
Data de publicació: 07/03/2019

ACTUALITAT

QUI SOM?

EL PATRONAT

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència / Vicepresidència

Andreu Serra Martínez (President)
Lucía Escribano Alés (Vicepresident)

Representants polítics

Fundacio Mallorca Turisme_representantes políticos

Joan Gaspar Vallori Guayta (PSIB/PSOE)
Javier Pascuet de la Riva (PSIB/PSOE)
Raquel Sánchez Collados (Partit Popular)
Margalida Isabel Roig Catany (Partit per la Ciutadania)
Guillem Balboa Buika (Més per Mallorca)
Aurora Ribot Lacosta (Podem)
Xisca Mora Veny (PI Propostes per les IB)
Antonio Gaspar Gili Millán (VOX – Mallorca)

Representants institucionals

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Conseller/a representant del departament d’Hisenda Josep Lluís Colom Martínez (o a qui delegui)
Conseller/a representant del departament de Presidència Mª Teresa Suárez Genovard (o a qui delegui)
Conseller / a representant del departament de Territori Maria Antonia Garcias Roig (o a qui delegui)
Conseller / a representant del departament de Cultura Isabel María Busquets Hidalgo (o a qui delegui)

Representant AETIB

Fundacio Mallorca Turisme_representante AETIB

Vicente Torres Ferrer

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Mª Magdalena Coll Martorell

CONSELL ASSESSOR DE TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència

President

Membres designats lliurement pel patronat

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

1 proposta de I’UIB: Miquel Seguí Llinás
1 proposta AVIBA: Francisco Mulet Saletas
2 persones de reconegut prestigi del sector turístic: Jaume Horrach Arrom – Maria del Mar Suau Melià
Batle de Calviá: Alfonso Rodríguez Badal
– Batle de Manacor: Miquel Oliver Gomila

2 proposades pel sindicat en el sector turístic: CCOO: Silvia Montejano Cofreces – Isabel Millán SanzUGT: Antonio Copete González – José García Relucio

Entitats que formen part de la FMT a la constitució

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Federació Hotelera de Mallorca (FEHM): María Frontera Hjorngaard – Javier Vich Vélez
Agrupació de Cadenas Hoteleras: Gabriel Llobera Prats
Foment del Turisme de Mallorca: Eduardo Gamero Mir
Cambra de Comerç: Javier Vich Vélez

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

– Mª Magdalena Coll Martorell

ORGANIGRAMA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Direcció

Director

Departament de Promoció

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Tècnic de producte

Departament de màrqueting i comunicació

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Tècnic de comunicació

Tècnic de màrqueting

PLA D’ACTUACIÓ

Pla anual per a establir les activitats necessàries per al degut desenvolupament de l’objecte funcional de la Fundació Mallorca Turisme i el compliment dels objectius.

descarregar-pdf-fmt

Pla d’acció 2017

descarregar-pdf-fmt

Pla d’acció 201