QUI SOM LA
FUNDACIÓ
MALLORCA
TURISME?

La Fundació Mallorca Turisme és una entitat 100% pública, sense ànim de lucre, integrada en el Consell de Mallorca.

La seva finalitat és promoure la promoció turística de l’illa en els mercats nacionals i internacionals, així com la creació de productes turístics, la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol activitat que tingui com a objectiu promoure el turisme a l’illa.

L’òrgan de govern i representació de la FMT és el Patronat. Així mateix, es compta amb un Consell Assessor de Turisme que té la funció assessora i consultiva.

Entre les principals accions que la fundació porta a terme per materialitzar la seva comesa destaquen l’organització i participació en trobades promocionals turístics, nacionals i internacionals; la projecció exterior de la imatge de Mallorca com a plató audiovisual i destinació de turisme cinematogràfic, a través de la Mallorca Film Commission; així com la colaboració amb els diferents agents turístics, públics i privats, per a la coordinació d’actuacions de promoció i consolidació dels diferents productes turístics.

QUI SOM?

EL PATRONAT

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència / Vicepresidència

–  Andreu Serra Martínez (President)
–  Lucía Escribano Alés (Vicepresident)

Representants polítics

Fundacio Mallorca Turisme_representantes políticos

– Joan Gaspar Vallori Guayta (PSIB/PSOE)
– Xavier Pacueet de la Riba (PSIB/PSOE)
– Raquel Sánchez Collados (Partit Popular)
– Margalida Isabel Roig Catany (Partit per la Ciutadania)
– Guillem Balboa Buika (Més per Mallorca)
Aurora Ribot Lacosta (Podem)
Francisca Mora Veny (Pí propostes per les IB)
– Antonio Gaspar Gili Millán (VOX – Mallorca)

Representants institucionals

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Conseller/a representant del departament d’Hisenda Josep Lluís Colom Martínez (o a qui delegui)
Conseller/a representant del departament de Presidència Mª Teresa Suárez Genovard (o a qui delegui)
Conseller / a representant del departament de Territori Maria Antonia Garcias Roig (o a qui delegui)
Conseller / a representant del departament de Cultura Isabel María Busquets Hidalgo (o a qui delegui)

Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme

PDF

Representant AETIB

Fundacio Mallorca Turisme_representante AETIB

Vicente Torres Ferrer

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Mª Magdalena Coll Martorell

CONSELL ASSESSOR DE TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència

–  President

Membres designats lliurement pel patronat

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

– 1 proposta de I’UIB
– 1 proposta AVIBA
– 2 persones de reconegut prestigi del sector turístic
– 2 propostes de representació dels municipis de Mallorca
– 2 proposades pel sindicat en el sector turístic

Entitats que formen part de la FMT a la constitució

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

– Federació Hotelera de Mallorca (FEHM)
– Agrupació de Cadenas Hoteleras
– Foment del Turisme de Mallorca
– Cambra de Comerç

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

– Mª Magdalena Coll Martorell

ORGANIGRAMA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Direcció

–  Director

Departament d’Administració

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

Tècnic jurídic
Tècnic jurídic
Tècnic economista
Tècnic de projectes
Administratiu

Departament de Promoció

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Tècnic de producte

Departament de màrqueting i comunicació

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Tècnic de comunicació

Tècnic de màrqueting