QUI SOM LA
FUNDACIÓ
MALLORCA
TURISME?

La Fundació Mallorca Turisme és una entitat 100% pública, sense ànim de lucre, integrada en el Consell de Mallorca.

La seva finalitat és promoure la promoció turística de l’illa en els mercats nacionals i internacionals, així com la creació de productes turístics, la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol activitat que tingui com a objectiu promoure el turisme a l’illa.

L’òrgan de govern i representació de la FMT és el Patronat. Així mateix, es compta amb un Consell Assessor de Turisme que té la funció assessora i consultiva.

Entre les principals accions que la fundació porta a terme per materialitzar la seva comesa destaquen l’organització i participació en trobades promocionals turístics, nacionals i internacionals; la projecció exterior de la imatge de Mallorca com a plató audiovisual i destinació de turisme cinematogràfic, a través de la Mallorca Film Commission; així com la colaboració amb els diferents agents turístics, públics i privats, per a la coordinació d’actuacions de promoció i consolidació dels diferents productes turístics.

QUI SOM?

EL PATRONAT

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència / Vicepresidència

–  José Marcial Rodríguez Díaz (President)
–  Susanna Sciacovelli (Vicepresidenta)

Representants polítics

Fundacio Mallorca Turisme_representantes políticos

Maria Bauzá Mascaró (Partit Popular)
Bernat Vallori Mairata (Partit Popular)
Antònia Maria Portell Salas (Partit Popular)
Andreu Serra Martínez (PSIB/PSOE)
Juana Maria Adrover Moyano  (PSIB/PSOE)
David Gil de la Paz  (VOX – Mallorca)
Jaume Alzamora Riera (MÉS per Mallorca)
Antoni Salas Roca (Pí propostes per les IB)

Representants institucionals

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Rafael Bosch representant del departament d’Hisenda
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  representant del departament de Presidènci
Fernando Rubio Aguiló representant del departament de Territori
 Antonia Roca Bellinfante representant del departament de Cultura

Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme

PDF

Representant AETIB

Fundacio Mallorca Turisme_representante AETIB

Pedro Juan Planas Mulet

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Mª Magdalena Coll Martorell

CONSELL ASSESSOR DE TURISME

Membres designats lliurement pel patronat

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

1 representat de I’UIB
1 representant AVIBA
2 persones de reconegut prestigi del sector turístic
3 representants de l’Assamblea  de Batles i  Batlessas de Mallorca
2 representants dels sindicats del sector turístic
1 representant de la FELIP
1 representant de la Fundació Palma 365
1 representant d’AENA
1 representant de la CAEB
1 representant de la PIMEM

 

Membres de les entitats que formen part de la FMT a la constitució

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

– 2 Federació Hotelera de Mallorca (FEHM)
– 1 Agrupació de Cadenas Hoteleras
– 1 Foment del Turisme de Mallorca
– 1 Cambra de Comerç

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

– Mª Magdalena Coll Martorell

ORGANIGRAMA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Direcció

–  Director

Departament d’Administració

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

Tècnic jurídic
Tècnic jurídic
Tècnic economista
Tècnic de projectes
Administratiu

Departament de Promoció

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Tècnic de producte

Departament de màrqueting i comunicació

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Tècnic de comunicació

Tècnic de màrqueting

RELACIÓ LLOCS DE FEINA (RLT) FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
  3 4 5   6
           
00 -DIRECCIÓ
CODI LLOC DENOMINACIÓ LLOC GRUP TITULACIÓ RESIDÈNCIA LABORAL   REQUISITS LLOC
DI-01-01 Director/a A1 Palma    
01 – SERVEIS GENERALS ECONOMICS I JURÍDICS
           
CODI LLOC DENOMINACIÓ LLOC GRUP TITULACIÓ RESIDÈNCIA LABORAL CATALÀ REQUISITS LLOC
SGE-01-01 Tècnic Jurídic A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura en dret
SGE-02-01 Tècnic economista A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura o Grau en economia, Administració i direcció d’empreses o equivalent.
SGE-03-01 Tècnic de projectes A2 Palma El requerit a la legislació vigent Diplomatura en Turisme, grau o equivalent
B2 anglès
SGE-04-01 Administratiu C1 Palma El requerit a la legislació vigent Diferents titulacions: batxillerat, FP2 administratiu o equivalents
SGE-05-01 Administratiu Comptable C1 Palma El requerit a la legislació vigent Diferents titulacions: batxillerat, FP2 administratiu o equivalents
SGE-06-01 Auxiliar Administratiu C2 Palma El requerit a la legislació vigent Diferents titulacions: ESO, FP1 administratiu o equivalents
SGE-07-01 Arquitecte de dades A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciat, graduat o inginier en informatica, ciencies o ingenieria
SGE-08-01 Cientific de dades A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciat o graduat en matemàtiques
02 – MALLORCA FILM COMMISSION
           
CODI LLOC DENOMINACIO LLOC GRUP TITULACIO RESIDENCIA LABORAL   REQUISITS LLOC
MFC-01-01 Responsable departament MFC A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura
MFC-02-01 Tècnic en comunicació, marqueting i audiovisuals A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura en comunicació audiovisual
B2 anglès
03-PROMOCIÓ
CODI LLOC DENOMINACIO LLOC GRUP TITULACIO RESIDENCIA LABORAL   REQUISITS LLOC
PM-01-01 Tècnic Comunicació A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura o grau en periodisme o equivalent
C2 anglès
PM-02-01 Tècnic de producte A2 Palma El requerit a la legislació vigent Diplomatura en Turisme, grau o equivalent
B2 anglès
PM-03-01 Tècnic Jurídic A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura en dret
PM-04-01 Tècnic Marketing turístic A2 Palma El requerit a la legislació vigent Grau, diplomatura o equivalent en turisme
Estudis superiors en marketing
PM-05-01 Tècnic Turístic A2 Palma El requerit a la legislació vigent Diplomatura en Turisme, grau o equivalent
B2 anglès