QUI SOM LA
FUNDACIÓ
MALLORCA
TURISME?

La Fundació Mallorca Turisme és una entitat 100% pública, sense ànim de lucre, integrada en el Consell de Mallorca.

La seva finalitat és promoure la promoció turística de l’illa en els mercats nacionals i internacionals, així com la creació de productes turístics, la gestió dels serveis turístics en general, i qualsevol activitat que tingui com a objectiu promoure el turisme a l’illa.

L’òrgan de govern i representació de la FMT és el Patronat. Així mateix, es compta amb un Consell Assessor de Turisme que té la funció assessora i consultiva.

Entre les principals accions que la fundació porta a terme per materialitzar la seva comesa destaquen l’organització i participació en trobades promocionals turístics, nacionals i internacionals; la projecció exterior de la imatge de Mallorca com a plató audiovisual i destinació de turisme cinematogràfic, a través de la Mallorca Film Commission; així com la colaboració amb els diferents agents turístics, públics i privats, per a la coordinació d’actuacions de promoció i consolidació dels diferents productes turístics.

QUI SOM?

EL PATRONAT

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència / Vicepresidència

–  Andreu Serra Martínez (President)
–  Lucía Escribano Alés (Vicepresident)

Representants polítics

Fundacio Mallorca Turisme_representantes políticos

– Joan Gaspar Vallori Guayta (PSIB/PSOE)
– Xavier Pacueet de la Riba (PSIB/PSOE)
– Raquel Sánchez Collados (Partit Popular)
– Margalida Isabel Roig Catany (Partit per la Ciutadania)
– Guillem Balboa Buika (Més per Mallorca)
Aurora Ribot Lacosta (Podem)
Francisca Mora Veny (Pí propostes per les IB)
– Antonio Gaspar Gili Millán (VOX – Mallorca)

Representants institucionals

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Conseller/a representant del departament d’Hisenda Josep Lluís Colom Martínez (o a qui delegui)
Conseller/a representant del departament de Presidència Mª Teresa Suárez Genovard (o a qui delegui)
Conseller / a representant del departament de Territori Maria Antonia Garcias Roig (o a qui delegui)
Conseller / a representant del departament de Cultura Isabel María Busquets Hidalgo (o a qui delegui)

Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme

PDF

Representant AETIB

Fundacio Mallorca Turisme_representante AETIB

Xisco Mulet

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Mª Magdalena Coll Martorell

CONSELL ASSESSOR DE TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Presidència

–  President

Membres designats lliurement pel patronat

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

– 1 proposta de I’UIB
– 1 proposta AVIBA
– 2 persones de reconegut prestigi del sector turístic
– 2 propostes de representació dels municipis de Mallorca
– 2 proposades pel sindicat en el sector turístic

Entitats que formen part de la FMT a la constitució

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

– Federació Hotelera de Mallorca (FEHM)
– Agrupació de Cadenas Hoteleras
– Foment del Turisme de Mallorca
– Cambra de Comerç

Secretària

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

– Mª Magdalena Coll Martorell

ORGANIGRAMA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Fundacio Mallorca Turisme_Presidencia

Direcció

–  Director

Departament d’Administració

Fundacio Mallorca Turisme_miembros designados por el patronato

Tècnic jurídic
Tècnic jurídic
Tècnic economista
Tècnic de projectes
Administratiu

Departament de Promoció

Fundacio Mallorca Turisme_representantes institucionales

Tècnic de producte

Departament de màrqueting i comunicació

Fundacio Mallorca Turisme_Secretaria

Tècnic de comunicació

Tècnic de màrqueting

RELACIÓ LLOCS DE FEINA (RLT) FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
  3 4 5   6
           
00 -DIRECCIÓ
CODI LLOC DENOMINACIÓ LLOC GRUP TITULACIÓ RESIDÈNCIA LABORAL   REQUISITS LLOC
DI-01-01 Director/a A1 Palma    
01 – SERVEIS GENERALS ECONOMICS I JURÍDICS
           
CODI LLOC DENOMINACIÓ LLOC GRUP TITULACIÓ RESIDÈNCIA LABORAL CATALÀ REQUISITS LLOC
SGE-01-01 Tècnic Jurídic A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura en dret
SGE-02-01 Tècnic economista A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura o Grau en economia, Administració i direcció d’empreses o equivalent.
SGE-03-01 Tècnic de projectes A2 Palma El requerit a la legislació vigent Diplomatura en Turisme, grau o equivalent
B2 anglès
SGE-04-01 Administratiu C1 Palma El requerit a la legislació vigent Diferents titulacions: batxillerat, FP2 administratiu o equivalents
SGE-05-01 Administratiu Comptable C1 Palma El requerit a la legislació vigent Diferents titulacions: batxillerat, FP2 administratiu o equivalents
SGE-06-01 Auxiliar Administratiu C2 Palma El requerit a la legislació vigent Diferents titulacions: ESO, FP1 administratiu o equivalents
SGE-07-01 Arquitecte de dades A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciat, graduat o inginier en informatica, ciencies o ingenieria
SGE-08-01 Cientific de dades A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciat o graduat en matemàtiques
02 – MALLORCA FILM COMMISSION
           
CODI LLOC DENOMINACIO LLOC GRUP TITULACIO RESIDENCIA LABORAL   REQUISITS LLOC
MFC-01-01 Responsable departament MFC A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura
MFC-02-01 Tècnic en comunicació, marqueting i audiovisuals A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura en comunicació audiovisual
B2 anglès
03-PROMOCIÓ
CODI LLOC DENOMINACIO LLOC GRUP TITULACIO RESIDENCIA LABORAL   REQUISITS LLOC
PM-01-01 Tècnic Comunicació A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura o grau en periodisme o equivalent
C2 anglès
PM-02-01 Tècnic de producte A2 Palma El requerit a la legislació vigent Diplomatura en Turisme, grau o equivalent
B2 anglès
PM-03-01 Tècnic Jurídic A1 Palma El requerit a la legislació vigent Llicenciatura en dret
PM-04-01 Tècnic Marketing turístic A2 Palma El requerit a la legislació vigent Grau, diplomatura o equivalent en turisme
Estudis superiors en marketing
PM-05-01 Tècnic Turístic A2 Palma El requerit a la legislació vigent Diplomatura en Turisme, grau o equivalent
B2 anglès