La Fundació Mallorca Turisme amb l’objectiu de promocionar l’illa de Mallorca planifica i executa cada any un Pla d’actuació en el qual recull les accions més destacades per tal de donar a conèixer Mallorca com a destinació turística.

plan-acciones-fmt