Servei de comunicació exterior i relacions públiques en els mercats emissors per a la Fundació Mallorca Turisme en els següents mercats: – Alemanya – Regne Unit – Espanya – Països Nòrdics: Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Islàndia i Suècia – França, Bèlgica i Luxemburg

Pàgina inicial/Seu electrònica, Tauler d’anuncis/Servei de comunicació exterior i relacions públiques en els mercats emissors per a la Fundació Mallorca Turisme en els següents mercats: – Alemanya – Regne Unit – Espanya – Països Nòrdics: Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Islàndia i Suècia – França, Bèlgica i Luxemburg