Serveis digitals, disseny i realització del material per a la promoció turística de Mallorca, així com les activitats de la Fundació Mallorca Turisme

Pàgina inicial/Seu electrònica, Tauler d’anuncis/Serveis digitals, disseny i realització del material per a la promoció turística de Mallorca, així com les activitats de la Fundació Mallorca Turisme
4  08, 2020

Serveis digitals, disseny i realització del material per a la promoció turística de Mallorca, així com les activitats de la Fundació Mallorca Turisme

Arxiu: 336/2020
Procediment: Serveis digitals, disseny i realització de l’material per a la promoció turística de Mallorca, així com les activitats de la Fundació Mallorca Turisme
Categoría: Anuncis
Descripció: Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis digitals, disseny i / o realització material turístic de Mallorca.
Data de publicació: 04/08/2020