Subscripció d’acords de col·laboració (Partnership arrangement) de l’acció: Cimera de Destins Sostenibles, Liderant la Transformació, organitzat per la Fundació Mallorca Turisme

Pàgina inicial/Seu electrònica, Tauler d’anuncis/Subscripció d’acords de col·laboració (Partnership arrangement) de l’acció: Cimera de Destins Sostenibles, Liderant la Transformació, organitzat per la Fundació Mallorca Turisme