Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini d’obres audiovisuals (pel·lícules o sèries) i patrocinis de grans esdeveniments audiovisuals (festivals de cinema), per a 2022

Pàgina inicial/Seu electrònica, Tauler d’anuncis/Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini d’obres audiovisuals (pel·lícules o sèries) i patrocinis de grans esdeveniments audiovisuals (festivals de cinema), per a 2022