Entrevistes personal – Tècnic/a de producte

Adjuntam els horaris de les entrevistes previstes per a la plaça de tècnic/a de producte.

En cas de no poder assistir, pregam aviseu. La no presentació a l’entrevista s’entendrà com a renuncia a la mateixa.

DNICITA ENTREVISTA
43007835Cdia 18/09/2018 a es 14:00h
78201271Ydia 17/09/2018 a les 12:00h
43056962Ldia 17/09/2018 a les 14:15h
43095333Adia 18/09/2018 a les 12:30h
43019956Cdia 17/09/2018 a les 12:15h
37338202Wdia 17/09/2018 a les 13:00h
43176723Ldia 21/09/2018 a les 14:00h
78218382Mdia 17/09/2018 a les 14:30
43176908Cdia 17/09/2018 a les 14:00h
43176772Edia 18/09/2018 a les 12:00h

 

ACTUALITAT