Entrevistes personal – Tècnic/a màrqueting turístic

Adjuntam els horaris de les entrevistes previstes per a la plaça de tècnic/a de màrqueting turístic.

En cas de no poder assistir, pregam aviseu. La no presentació a l’entrevista s’entendrà com a renuncia a la mateixa.

DNICITA ENTREVISTA
43007835Cdia 12/09/2018 a les 14h
43095333Adia 11/09/2018 a les 10:15h
43019956Cdia 12/09/2018 a les 14:15h
43176908Cdia 12/09/2018 a les 10:15h
34066614Adia 12/09/2018 a les 10:45h
43176723Ldia 12/09/2018 a les 11h
43056962Ldia 12/09/2018 a les 10:30h
43176772Edia 11/09/2018 a les 10h
78216660Pdia 13/09/2018 a les 8h
43088716Xrenuncia a l’entrevista

 

ACTUALITAT