Borsa definitiva – Tècnica/a jurídic/a

D’acord amb allò establert a l’apartat m del punt 5 de les bases de la convocatòria de tècnic/a jurídica/a, la borsa de treball definitiva queda constituïda de la manera següent:

LLISTA DEFINITIVA TÈCNIC/A JURÍDIC/A

ACTUALITAT