Borsa definitiva – Administratiu/iva

D’acord amb allò establert a l’apartat m del punt 5 de les bases de la convocatòria d’administratiu/iva, la borsa de treball definitiva queda constituïda de la manera següent:
RESULTATS ADMINISTRATIU/VA

 

ACTUALITAT