personal

 

PERSONAL

Entrevistes personal – Tècnic/a màrqueting turístic

Adjuntam els horaris de les entrevistes previstes per a la plaça de tècnic/a de màrqueting turístic.

En cas de no poder assistir, pregam aviseu. La no presentació a l’entrevista s’entendrà com a renuncia a la mateixa.

DNI
CITA ENTREVISTA

43007835C
dia 12/09/2018 a les 14h

43095333A
dia 11/09/2018 a les 10:15h

43019956C
dia 12/09/2018 a les 14:15h

43176908C
dia 12/09/2018 a les 10:15h

34066614A
dia 12/09/2018 a les 10:45h

43176723L
dia 12/09/2018 a les 11h

43056962L
dia 12/09/2018 a les 10:30h

43176772E
dia 11/09/2018 a les 10h

78216660P
dia 13/09/2018 a les 8h

43088716X
renuncia a l’entrevista

 

Llegir més »

Llistat de barem de mèrits per a realitzar la entrevista personal de Tècnic/a de màrqueting

Trobeu adjunt el llistat dels resultats procedents de la baremació dels mèrits per a la plaça de tècnic/a de màrqueting.

* Per una errada material queda actualitzat el llistat aspirants per al lloc de feina de tècnica/a de màrqueting:

Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604

D’acord amb les bases de la convocatòria, els 10 aspirants amb millor puntuació, realitzaran una entrevista personal. Es concertarà telefònicament hora i data de la entrevista.

Llegir més »

Llistat de barem de mèrits per a realitzar la entrevista personal d’ Administratiu/va

Trobeu adjunt el llistat dels resultats procedents de la baremació dels mèrits per a la plaça d’administratiu/va:

* Per una errada material queda actualitzat el llistat aspirants per al lloc de feina d’administratiu/va:

Administratiu/iva: Ref. 2603

D’acord amb les bases de la convocatòria, els 10 aspirants amb millor puntuació, realitzaran una entrevista personal. Es concertarà telefònicament hora i data de la entrevista.

Llegir més »