personal

 

PERSONAL

Llistat de candidats convocatòria pública places Fundació Mallorca Turisme

Les persones admeses al procediment de selecció de personal, pendent de la baremació dels currículums és:

Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
Tècnic/a del producte: Ref. 2602
Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
Administratiu/iva: Ref. 2603

Per tal de poder procedir a la baremació cal:

 1. Escriure un e-mail a fundaciomallorcaturisme@gmail.com
 2. Al assumpte del e-mail s’ha d’especificar el nom i número de la plaça segons la numeració del SOIB:
  -Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
  -Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
  -Tècnic/a del producte: Ref. 2602
  -Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
  -Administratiu/iva: Ref. 2603
 3. S’ha d’adjuntar al e-mail:
  – Currículum
  – Informe de vida laboral.
  – Còpia justificativa de les titulacions a valorar, requisits i mèrits sense compulsar(només enviar els documents de les titulacions que son susceptibles de valoració).
 4. Llistat de la documentació aportada.
 5. Termini de presentació de la documentació: fins el 29 de juny de 2018 a les 14:00 hores.
 6. En cas de que per enviar la documentació no sigui suficient la capacitat d’un e-mail, s’haurà de enviar a traves d’una altre plataforma (WeTransfer, Dropbox, drive… ) adjuntant l’enllaç de descàrrega.
 7. Entre dia 2 i 13 de juliol de 2018 s’aniran publicant els resultats de la baremació de les candidatures al web de la Fundació Mallorca Turisme.
Llegir més »

Convocatòria pública per a la creació d’una plaça de tècnic/a de producte turístic

Atesos a problemes informàtics sorgits amb la recepció de currículums dels aspirants a les places convocades per la Fundació Mallorca Turisme, les sol·licituds hauran de ser trameses de manera obligatòria al SOIB.

Les persones interessades que compleixin els requisits, poden enviar per correu electrònic, des de el 11 al 20 de juny, complimentat i degudament rubricat, el model “Sol·licitud de participació en el procés selectiu d’oferta pública d’ocupació” (disponible a la web del SOIB) a la direcció of.mmarques@soib.caib.es, indicant el número de referència i ocupació, o presentant-lo a la Oficina del SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma (Departament de Intermediació).

– Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
– Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
– Técnic/a del producte: Ref. 2602
– Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
– Administratiu/iva: Ref. 2603

Una vegada entregada la sol·licitud a la oficina del SOIB i finalitzat el termini de presentació, el SOIB se posarà en contacte amb cada un dels aspirants informant de les següents passes a seguir i documentació a enviar a la Fundació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i enviada la documentació, l’òrgan competent dictarà resolució aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme.

Llegir més »

Convocatòria pública per a la creació d’una plaça de tècnic/a de màrqueting turistic

Atesos a problemes informàtics sorgits amb la recepció de currículums dels aspirants a les places convocades per la Fundació Mallorca Turisme, les sol·licituds hauran de ser trameses de manera obligatòria al SOIB.

Les persones interessades que compleixin els requisits, poden enviar per correu electrònic, des de el 11 al 20 de juny, complimentat i degudament rubricat, el model “Sol·licitud de participació en el procés selectiu d’oferta pública d’ocupació” (disponible a la web del SOIB) a la direcció of.mmarques@soib.caib.es, indicant el número de referència i ocupació, o presentant-lo a la Oficina del SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma (Departament de Intermediació).

– Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
– Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
– Técnic/a del producte: Ref. 2602
– Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
– Administratiu/iva: Ref. 2603

Una vegada entregada la sol·licitud a la oficina del SOIB i finalitzat el termini de presentació, el SOIB se posarà en contacte amb cada un dels aspirants informant de les següents passes a seguir i documentació a enviar a la Fundació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i enviada la documentació, l’òrgan competent dictarà resolució aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme.

Llegir més »

Convocatòria pública per a la creació d’una plaça de tècnic/a de comunicació

Atesos a problemes informàtics sorgits amb la recepció de currículums dels aspirants a les places convocades per la Fundació Mallorca Turisme, les sol·licituds hauran de ser trameses de manera obligatòria al SOIB.

Les persones interessades que compleixin els requisits, poden enviar per correu electrònic, des de el 11 al 20 de juny, complimentat i degudament rubricat, el model “Sol·licitud de participació en el procés selectiu d’oferta pública d’ocupació” (disponible a la web del SOIB) a la direcció of.mmarques@soib.caib.es, indicant el número de referència i ocupació, o presentant-lo a la Oficina del SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma (Departament de Intermediació).

– Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
– Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
– Técnic/a del producte: Ref. 2602
– Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
– Administratiu/iva: Ref. 2603

Una vegada entregada la sol·licitud a la oficina del SOIB i finalitzat el termini de presentació, el SOIB se posarà en contacte amb cada un dels aspirants informant de les següents passes a seguir i documentació a enviar a la Fundació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i enviada la documentació, l’òrgan competent dictarà resolució aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme.

Llegir més »

Convocatòria pública per a la creació d’una plaça de tècnic/a jurídic/a

Atesos a problemes informàtics sorgits amb la recepció de currículums dels aspirants a les places convocades per la Fundació Mallorca Turisme, les sol·licituds hauran de ser trameses de manera obligatòria al SOIB.

Les persones interessades que compleixin els requisits, poden enviar per correu electrònic, des de el 11 al 20 de juny, complimentat i degudament rubricat, el model “Sol·licitud de participació en el procés selectiu d’oferta pública d’ocupació” (disponible a la web del SOIB) a la direcció of.mmarques@soib.caib.es, indicant el número de referència i ocupació, o presentant-lo a la Oficina del SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma (Departament de Intermediació).

– Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
– Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
– Técnic/a del producte: Ref. 2602
– Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
– Administratiu/iva: Ref. 2603

Una vegada entregada la sol·licitud a la oficina del SOIB i finalitzat el termini de presentació, el SOIB se posarà en contacte amb cada un dels aspirants informant de les següents passes a seguir i documentació a enviar a la Fundació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i enviada la documentació, l’òrgan competent dictarà resolució aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme.

Llegir més »

Convocatòria pública per a la creació d’una plaça d’administratiu/va

Atesos a problemes informàtics sorgits amb la recepció de currículums dels aspirants a les places convocades per la Fundació Mallorca Turisme, les sol·licituds hauran de ser trameses de manera obligatòria al SOIB.

Les persones interessades que compleixin els requisits, poden enviar per correu electrònic, des de el 11 al 20 de juny, complimentat i degudament rubricat, el model “Sol·licitud de participació en el procés selectiu d’oferta pública d’ocupació” (disponible a la web del SOIB) a la direcció of.mmarques@soib.caib.es, indicant el número de referència i ocupació, o presentant-lo a la Oficina del SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma (Departament de Intermediació).

– Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599
– Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601
– Técnic/a del producte: Ref. 2602
– Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604
– Administratiu/iva: Ref. 2603

Una vegada entregada la sol·licitud a la oficina del SOIB i finalitzat el termini de presentació, el SOIB se posarà en contacte amb cada un dels aspirants informant de les següents passes a seguir i documentació a enviar a la Fundació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i enviada la documentació, l’òrgan competent dictarà resolució aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme.

Llegir més »