personal

 

PERSONAL

Llistat de barem de mèrits per a realitzar la entrevista personal d’ Administratiu/va

Trobeu adjunt el llistat dels resultats procedents de la baremació dels mèrits per a la plaça d’administratiu/va:

* Per una errada material queda actualitzat el llistat aspirants per al lloc de feina d’administratiu/va:

Administratiu/iva: Ref. 2603

D’acord amb les bases de la convocatòria, els 10 aspirants amb millor puntuació, realitzaran una entrevista personal. Es concertarà telefònicament hora i data de la entrevista.

Llegir més »

Llistat provisional de candidats – Administratiu/va de la Fundació Mallorca Turisme

A continuació s’adjunta el llistat provisional de candidats valorats i exclosos al procés de selecció com a Administratiu/va de la Fundació Mallorca Turisme.  S’estableixen tres dies laborables des de la publicació del llistat per a la presentació d’esmenes, una vegada finalitzat aquest termini es faran públiques les llistes definitives dels candidats.

Administratiu/va: Ref. 2603

Termini de presentació d’esmenes: fins el 19 de juliol a les 14:00 hores.
La presentació de les esmenes s’ha de fer via e-mail al correu: fundaciomallorcaturisme@gmail.com

Llegir més »

Llistat provisional de candidats – Tècnic/a de Comunicació de la Fundació Mallorca Turisme

A continuació s’adjunta el llistat provisional de candidats valorats i exclosos al procés de  selecció com a Tècnic de Comunicació de la Fundació Mallorca Turisme.  S’estableixen tres dies laborables des de la publicació del llistat per a la presentació d’esmenes, una vegada finalitzat aquest termini es faran públiques les llistes definitives dels candidats.

Tècnic/a de comunicació: Ref. 2601

Termini de presentació d’esmenes: fins el 16 de juliol a les 14:00 hores.
La presentació de les esmenes s’ha de fer via e-mail al correu: fundaciomallorcaturisme@gmail.com

Llegir més »

Llistat provisional de candidats – Tècnic/a de Producte de la Fundació Mallorca Turisme

A continuació s’adjunta el llistat provisional de candidats valorats i exclosos al procés de  selecció com a Tècnic de Producte de la Fundació Mallorca Turisme.  S’estableixen tres dies laborables des de la publicació del llistat per a la presentació d’esmenes, una vegada finalitzat aquest termini es faran públiques les llistes definitives dels candidats.

Tècnic/a del producte: Ref. 2602

Termini de presentació d’esmenes: fins el 12 de juliol a les 14:00 hores.
La presentació de les esmenes s’ha de fer via e-mail al correu: fundaciomallorcaturisme@gmail.com

Llegir més »

Llistat provisional de candidats – Tècnic/a Marketing Turistic de la Fundació Mallorca Turisme

A continuació s’adjunta el llistat provisional de candidats valorats i exclosos al procés de  selecció com a Tècnic de Màrqueting Turistic de la Fundació Mallorca Turisme.  S’estableixen tres dies laborables des de la publicació del llistat per a la presentació d’esmenes, una vegada finalitzat aquest termini es faran públiques les llistes definitives dels candidats.

Tècnic/a de màrqueting: Ref. 2604

Termini de presentació d’esmenes: fins el 12 de juliol a les 14:00 hores
La presentació de les esmenes s’ha de fer via e-mail al correu: fundaciomallorcaturisme@gmail.com

Llegir més »

Llistat provisional de candidats – Tècnic/a Jurídic/a de la Fundació Mallorca Turisme

A continuació s’adjunta el llistat provisional de candidats valorats i exclosos al procés de  selecció com a Tècnic Jurídic de la Fundació Mallorca Turisme.  S’estableixen tres dies laborables des de la publicació del llistat per a la presentació d’esmenes, una vegada finalitzat aquest termini es faran públiques les llistes definitives dels candidats.

Tècnic/a jurídic/a: Ref. 2599

Termini de presentació d’esmenes: fins el 12 de juliol a les 14:00 hores
La presentació de les esmenes s’ha de fer via e-mail al correu: fundaciomallorcaturisme@gmail.com

Llegir més »