personal

 

PERSONAL

Borsa definitiva – Tècnic/a de comunicació

D’acord amb allò establert a l’apartat m del punt 5 de les bases de la convocatòria de tècnic/a de comunicació, la borsa de treball definitiva queda constituïda de la manera següent:

Posició
DNI

1
43081464A

2
29194945X

3
43159797K

4
43122757B

5
12391368A

6
39737611M

7
43117465D

8
43092860Z

9
43121001A

10
44617586R

Llegir més »

Borsa definitiva – Tècnic/a de producte

D’acord amb allò establert a l’apartat m del punt 5 de les bases de la convocatòria de tècnic/a de producte, la borsa de treball definitiva queda constituïda de la manera següent:

POSICIÓ / DNI

1
43056962L

2
43176723L

3
43095333A

4
78201271Y

5
43176908C

6
43176772E

7
43007835C

8
78218382M

9
37338202W

10
43019956C

11
41585182D

12
43200236A

13
43097216T

14
78216660P

15
43223043V

16
43220088Y

17
43196916H

18
43172481D

19
43201487N

20
X7616236Q

 

Llegir més »

Borsa definitiva – Tècnic/a de màrqueting turístic

D’acord amb allò establert a l’apartat m del punt 5 de les bases de la convocatòria de tècnic de màrqueting turístic, la borsa de treball definitiva queda constituïda de la manera següent:

POSICIÓ / DNI

1
43176908C

2
43056962L

3
43095333A

4
43176723L

5
43007835C

6
43176772E

7
43019956C

8
78216660P

9
34066614A

10
43088716X

11
43200236A

12
43223043V

13
43137943V

14
43196916H

15
18233664T

16
43220088Y

17
43202953Y

18
78218382M

19
41585182D

20
X7616236Q

21
43172481D

22
43201487N

 

Llegir més »

Entrevista personal – Tècnic/a Jurídic/a

Adjuntam els horaris de les entrevistes previstes per a la plaça de tècnic/a jurídic/a.

En cas de no poder assistir, pregam aviseu. La no presentació a l’entrevista s’entendrà com a renuncia a la mateixa.

DNI
CITA ENTREVISTA

43054323W
dia 09/10/2018 a les 09:30h

44328033H
dia 09/10/2018 a les 10:30h

43092673B
dia 10/10/2018 a les 09:00h

37334868A

43137316B
dia 09/10/2018 a les 11:30h

43075395Y
dia 11/10/2018 a les 09:30h

43103869Y
dia 09/10/2018 a les 12h

43134210X
dia 11/10/2018 a les 12:30h

43169440G
dia 10/10/2018 a les 12h

43166006C
dia 10/10/2018 a les 09:30h

Llegir més »