Expedient de contractació 53/2017

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 53/2017
Pressupost licitació: 81.095,34 € (IVA exclòs)
IVA: 17.029,96 €
Pressupost total: 98.125 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 12/06/2017
Data límit de presentació d’ofertes: 12/06/2017 a les 14:00h

ADJUDICACIÓ

ACTUALITAT