Expedient de contractació 06/2018 – Patrocinis

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 06/2018
Pressupost licitació: 82.644,63 € (IVA exclòs)
IVA:  17.355,37 €
Pressupost total: 100.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 15/12/2018

ADJUDICACIÓ:

EXHAURIT EL PRESSUPOST ASSIGNAT

ACTUALITAT