C8/2018 – Servei de transport i emmagatzemament del material per a la promoció turística de Mallorca

Licitació d’un servei de transport i emmagatzemament del material per a la promoció turística de Mallorca:

ENLLAÇ PLATAFORMA CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT

ACTUALITAT