C7/2018 – Servei de traducció i revisió de texts per a la promoció turística de Mallorca

Licitació d’un servei de traducció i revisió de texts per a la promoció turística de Mallorca:

ENLLAÇ PLATAFORMA CONTRACTACIÓ ESTAT

ACTUALITAT