C12/2018– Agència de viatges i serveis complementaris per a la realització de l’activitat de la Fundació Mallorca Turisme

Licitació d’un servei de transport i emmagatzemat del material per a la promoció turística de Mallorca:

ENLLAÇ PLATAFORMA CONTRACTACIÓ ESTAT

ACTUALITAT