CO10/2018– Servei de creativitat, disseny i construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, transport, emmagatzematge, manteniment i serveis complementaris dels stands per a la FMT

Licitació d’un servei de creativitat, disseny i construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, transport, emmagatzematge, manteniment i serveis complementaris dels stands  per a la promoció turística de Mallorca:

ENLLAÇ PLATAFORMA CONTRACTACIÓ ESTAT

ACTUALITAT