Perfil del contractant

Perfil del contractant

Expedient de contractació CO5/18 – Patrocinis

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: CO5/18
Pressupost licitació: 115.702,48 € (IVA exclòs)
IVA:  24.297,52 €
Pressupost total: 140.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: fins exhaurir el pressupost o 15/05/2018

ADJUDICACIÓ:

 

FINALITZAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS EL 15/05/2018 A LES 14:00

Expedient de contractació 06/2018 – Patrocinis

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 06/2018
Pressupost licitació: 82.644,63 € (IVA exclòs)
IVA:  17.355,37 €
Pressupost total: 100.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 15/12/2018

ADJUDICACIÓ:

EXHAURIT EL PRESSUPOST ASSIGNAT

Expedient de contractació 05/2018 – Viatges

Tipus de contractes: serveis
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Núm. exp.: 05/2018
Pressupost licitació: 74.380,16 € (IVA exclòs)
IVA:  15.619,84 €
Pressupost total: 90.000 € (IVA inclòs)

Documentació General:

Data límit d’obtenció de documentació: 15/01/2018 a les 12:00h

Esmena d’errades:

Data límit d’obtenció de documentació: 12/01/2018 a les 14:00h
Data límit de presentació d’ofertes: 12/01/2018 a les 14:00h 

 

ADJUDICACIÓ