La Fundació Mallorca Turisme és una entitat sense ànim de lucre, que forma part del sector públic insular. La seva finalitat és fomentar la promoció turística de l’illa de Mallorca, en els mercats nacionals i internacionals, juntament amb la creació de producte turístic, la gestió de serveis turístics en general, i qualsevol altra activitat amb l’objectiu de promoure el turisme a l’illa.

Informació turística:

QUI SOM

EL PATRONAT

President:
Miquel Ensenyat Riutort

Vice-president:
Cosme Bonet Bonet

VOCALS DEL CONSELL
DE MALLORCA
Titulars:
Francesc Miralles Mascaró
Mercedes Garrido Rodriguez
Joan Font Massot
Maria Paula Ginard Vilchez
Cristina Ballester Parets
Lluis Enric Apesteguia Ripoll
Aurora Ribot Lacosta
Roser Garcia Borras

Suplents:
Rafel Creus Oliver
Marc López Expósito
Pere Fuster Nadal
Margalida Portell Sastre
Joan Ignasi Morey Marques
Marta Jordà Català
Iván Sevillano Miguel
Jesus Juan Jurado Seguí

VOCAL DE L’AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA TURÍTICA (AETIB)

Titular:
Jaume Alzamora Riera
Suplent:
Maria Renart Vivó

VOCALS DE LA FEDERACIÓ
HOTELERA DE MALLORCA

Titulars:
Gabriel Llobera Prats                              Miguel Artigues Bone
Suplents:
Carmen Marí Casany
Maria Duran Sineiro Àrea

VOCALS DEL FOMENT DEL TURISME DE MALLORCA

Titulars:
Eduardo Gamero Mir
Miguel Artigues Bonet
Suplents:
Luis del Olmo Piñero
Maria Comas Poza

VOCAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ

Titular:
Alvaro Middelmann Blome
Suplent:
José Luis Roses Ferrer

VOCAL DE L’AGRUPACIÓ
DE CADENES HOTELERES

Titular:
Pedro Pascual Gual
Suplent:
Carmen Marí Casañ

LA DIRECCIÓ

M. Paula Ginard Vílchez

LA SECRETARIA

Maria Magdalena Coll Martorell

Serveis generals:
  • Maria Magdalena Coll Martorell: área Jurídica
  • Bàrbara Bibiloni Trobat: àrea de Projectes
  • Andrés González Garau: área Econòmica
  • Francesc Colom Cañellas: àrea de Producte
  • Francisca Mir Guasp: área Jurídica
  • Jaume Morey Cerdà: àrea de Màrqueting
  • María del Camino González Marí: àrea de Comunicació
  • Olga Molina Lana: àrea d’Administració
 
  • Pedro Barbadillo Rank: cap d’àrea
  • Mireia Covas Vidal: projectes audiovisuals i rodatges
  • Carlos Seijo Noguera: administració

PLA D’ACTUACIÓ

Pla anual per establir les activitats necessàries per al correcte desenvolupament de l’objecte funcional de la Fundació Mallorca Turisme i el compliment dels objectius.

CONTACTE